#1772
Gizem Günyüzü
Katılımcı

Sistem Yaklaşımını ilk ortaya çıkaran kişi Bertalanfy’ dır. Sistem yaklaşımı kendi başına müştakil bir okul olmayn sistem analizini kullanmaktan başka ortaklığı olmayan farklı çalışmalardır. Daniel Katz ve Robert L. Tarafından yayımlanan kitapta bu yaklşım önem kazanmıştır. Sistem yaklaşımı fen bilimlerinde doğar ve bunu ihtiyacen geliştirilir. Bertalanfy kuramının bütün bilimleri olarak tanımladığı kavramsal çatı olarak ifade eder. Bertalanfy ‘ın ortaya koyduğu genel sistem kuramının temel kavramları var bunlar;Sistem,Alt sistem,Çevre,Girdi,Çıktı,Dönüşüm Süreci,Kapalı sistem,Açık sistem,Entropi,Denge,Durağan,Dinamik denge. Genel Sistem Kuramı’nın Kuramın geliştirilmesiyle birlikte Katz ve Kahn örgütü, açık sistem olarak tanımlarlar. Bunu yaparken kalsik ve neo kalsiklerden yararlanırlar ancak çevre yi dahil etmeleriyle onlardan ayrılılırlar. Scott sistemleri Rasyonel sistem, Doğal sistem,Açık sistem olarak üçe ayırmıştır. Rasyonel sistemler makine örnek alınarak makine gibi etkin olmk üzere kurgulanmıştır. Doğal Sistemler, iç ve alt sistemlerin etkileşimde olduğu ve çevrenin belirsiz olduğu sistemlerdir. Açık sistemler, çevre ayrıntılı şekilde tanımlanır dış çevre analizi vardır. Sibernetik sistem olarak örgütler Weiner tarafından 1940 yılında geliştrilimiştir. Sibernetik sistem hayvanlarda ve makinelerde bulunan denetim ve bilgi işleme sistemlerinin yapı ve fonksiyonlarını multidipliner bir şekilde çalışır. Kenneth Bouilding sibernetik kavramıyla Genel sistem kuramını birleştirir. 9 kademe halinde hiyerarşik bir sıralama önerir: Çerçeve sistemler,muntazam sistemler, sibernetik sistemler, açık sistemler, tasarımlı büyüme sistemleri, iç farkındalığı olan sistemler, sembol kullanabilen sistemler, sosyal sistemler , aşkın sistemler . İlk üç sistemde çevre unsuru yoktur fiziki sistemlerdir. 4.5.6. sistemler biyolojik 7.ve 8. Sistemler sosyal sistemlerdir. Sistem yaklaşım, modern örgüt kuramlarının başlangıcına işaret eder , örgütü bir bütün olarak tanımlar ve örgütü açık sistem olarak tanımlar bunların yanında bazı temel kavramları örgüt analizinde kullanması zor, tüm evrenin üst sistem alt sistem bağlantısı içerisine girmesi, uygulanabilir ilkeler geliştirmemesiyle eleştiriye maruz kaldığı söylenebilir.