#2044
zeynep şevval şen
Katılımcı

Bu yaklaşım, 1960’ların ortasında, yönetsel problemlere geleneksel ya da sistem teorisini kavramlarını uygulamakta başarısız olan yöneticiler tarafından geliştirilmiştir. Durumsallık yaklaşımı, belirli bir duruma uygulanabilecek bir yönetim tarzının seçilmesine odaklanmaktadır. Durumsallık yaklaşımı, organizasyon yapısını çeşitli içsel ve dışsal koşullar arasındaki ilişkilere göre; farklı şekiller alan bir yapı olarak görmektedir. Geçmişteki yönetim bakış açısından faklı olarak durumsallık yaklaşımı teorisyenleri, yöneticileri daha etkin kılacak uygun tek ya da tüm ilkeleri benimsemektedir temeli, personelin kapasitesi, teknoloji, dış çevrenin gereklerini de içerir işletme büyüklüğü bir çok küçük işletmede, formal bir yapıya çok az gereksinim duyulmaktadır. Ancak işletme büyüdükçe, personel yönetimi ve işlerin yürütümü ile ilgili olarak sorunlar arttıkça, ya işletme bölümlere ayrılmalı ya yarı özerk birimler oluşturulmalı ya da büyük işletmelerde olduğu gibi bölgelere ya da endüstrilere göre ayrılmalıdır. Teknoloji- Woodward Araştırması
Woodward’ın 100 imalat işletmesi üzerinde yaptığı araştırma; yönetsel uygulama örnekleri ve organizasyonun başarısı arasındaki ilişkiyi oraya koymaktadır.Çalışmanın temel tezi “organizasyon yapısını, kullandıkları teknolojiye uygun olarak tasarlayan işletmelerin büyük olasılıkla başarılı olacağıdır.” Bu işletmelerden elde edilen bilgiler, dört temel başlık altında toplanmıştır:
1-Tarihi, geçmişi ve amaçları,
2-Üretim süreçleri ve yöntemleri,
3-Organizasyonda kullanılan formlar ve rutin işlemler,
4-Ortak başarının değerlenmesine ilişkin bilgi
Daha sonra ise işletmelerin; yapı, yönetim, örgütsel faaliyetleri ve etkinlikleri ile örgütsel başarıları arasındaki farklılıkları araştırılmıştır.