#2141
Mehtap Doğan
Katılımcı

Yönetimin olması için en az iki kişi gereklidir.Yönetim tarihi dört temel dönemde incelenir.klasik dönem (1880-1930),neoklasik dönem(1930-1950),modern dönem(1950-1970), post-modern dönem(1970-günümüz),bu tarih aralıkları kesin ve net şekilde ayrılmamıştır sadece bu dönem aralıklarında dönemi temsil eden yönetim anlayışları daha yoğun olarak tartışılmıştır.klasik Dönem 1880 lerde buharlı makinenin icadıve sanayi devriminin yansıması olarak çok sayıda malın üretimi amaçlanmıştır.klasik dönemde ilk olarak Bilimsel yönetimde Frederick Winslow Taylor’dur.amacı verimliliği arttırmak ve bir işi yapmanın en iyi en verimli yolu nedir? Sorusuna cevap aramıştır.İnsanı bir makine dişlisi olarak görür.Daha çok işçilere odaklanır. Klasik Dönemde ikinci olarak Yönetsel kuram yer alır.Öncü ismi Henry Fayol’dur amacı tüm yönetimlere ve işletmelere uygulanabilmesidir.Örgütün yönetimine daha çok odaklanır.Örgüt:belirli bir amacı gerçekleştirmek için ikiden fazla kişinin biraraya gelmesidir.Yönetim süreçleri: planlama,örgütleme,emretme,koordine etme ve kontroldür.1.Planlama:geleceği öngörerek gelecekteki aksiyonları şimdiden belirlemektir.2.Örgütleme: bir işletmeyi organize etmek işleyişinde onu gerekli olan her şeyle donatmaktır.3.Emretme: Fayol’a göre birim yöneticileri tarafından yerine getirilir ve her yönetici kendi biriminden sorumludur.4.kordine etme:bütün çabaları ve bütün işlemleri uyumlaştırmak,birleştirmek ve birbirine bağlamaktır.dikey(ast-üst ilişkisi) ve yatay(birlikte yapma) birimlerdir.5.kontrol:her şeyin verilen emirlere ve var olan kurallara uygun şekilde gözetlemektir.