#2165
İshak Etiz
Katılımcı

neo klasik dönem: (1930-1950) tarihleri arasında dönemin yönetim anlayışları daha yoğun görülür.
insanı makine gibi görmek isteyen klasik yönetim kuramlarının yanı sıra neo klasik dönemde teknik faktörlerin dışında sosyal psikolojik faktörlerin de verimlilik artışında etkili olduğu gibi yeni bir boyut kazandırıldı.
-insan ilişkileri kuramı:elton john mayo çalışanlar arasındaki verimliliği arttırmak amacıyla görevlendirilmiştir.
“hawthorne deneyi” sosyal sistem olarak yönetimi ele almıştır.
verimliliği artırmak için yapılan bir çok deney sonucunda;çalışanlar üstünde ilgi-alaka görmenin de büyük bir rol aldığı gözlenmiştir.
“deney yapan kişi deney yapılan faktörü etkiler”
x ve y kuramı :Douglas McGregor
x teorisi:insanların dışarıdan bir zorlama olmadan çalışmayacaklarını belirtir.
x teorisi yönetici:otoriter.
y teorisi:insanların bir baskı zorlama olmadan da çalışabileceklerini çalışmayı sevdiklerini düşünür.
y teorisi yönetici:çalışanlara güvenirler ve karar almada söz hakkı tanırlar çalışanları bu sürece dahil ederler .