#2174
İshak Etiz
Katılımcı

modern dönem 1950-1970
diğer dönemlerden ayrılan en önemli sebebi örgütler ilk defa açık birer sistem olarak düşünülmeye başlandı.
modern yönetimin ilkeleri:her örgüt bir sistemdir. her sistemin de bir alt sistemi vardır.
örgütün çevreyi çevreninde örgütü etkilediğini ortaya koyar(çevre:sistemin sınırları dışında kalan her şey)
sistem yaklaşımı:(bertalanffy) belirli bir birimdeki gelişmelerin diğer birimler üzerindeki etkisini incelemek.
sistemi oluşturan üç ana nokta:
1-parçalar mutlaka birbiriyle ilişkili olacak,
2-parçalar mutlaka uyumlu olacak,
3-çalışırken bir bütün oluşturacaklar.
açık sistem ve kapalı sistem :sistem ile çevre etkileşim içerisinde ise açık sistem,çevre ile etkileşim içerisinde değil ise kapalı sistem.
durumsallık kuramı:test edilir gözlemlenebilir ilkeler ortaya koyar.
“her koşulda geçerli bir yönetim biçiminin bulunmayacağı ” temel felsefesidir.

Yönetim Teorisi Organizasyon Yapısı Başlıca Süreçler İlgili Değer Yargıları

klasik -ayrıntılı görev tanımları -amaçlar -rasyonellik
-departmanlaşma -planlama -başarı
-hiyerarşi –organizasyon -çok çalışma
-emir-komuta -tüketim değil tasarruf
-karar verme

Neo-klasik -informal organizasyon -karalara katılma -duygular
-informal küçük -anlama
guruplar -doğruluk

modern dönem -bilgi işleyen bir birim -bilgi\haber -açıklık
olarak organizasyon -bilgi işleme -gestalt(bütüncülük)
-açık sistem -karar verme -etkileşim
-bilgi akışı
-kontrol
-alt sistemler arası ilişkiler