#2175
İshak Etiz
Katılımcı

yönetim teorisi
klasik dönem
organizasyon yapısı:
-ayrıntılı görev tanımları
-departmanlaşma
-hiyerarşi
başlıca süreçler: amaçlar-planlama-organizasyon-emir,komuta-karar verme
ilgili değer yargıları:rasyonellik-başarı-çok çalışma-tüketim değil tasarruf

yönetim teorisi
neo-klasik dönem
organizasyon yapısı:informal organizasyon
başlıca süreçler:kararlara katılma-informal küçük guruplar
ilgili değer yargıları:duygular-anlama-doğruluk

yönetim teorisi
modern dönem
organizasyon yapısı:bilgi işleyen bir birim olarak organizasyon-açık sistem-bilgi akışı-kontrol-alt sistemler arası ilişkiler
başlıca süreçler:bilgi\haber-bilgi işleme-karar verme
ilgili değer yargıları:açıklık-gestalt(bütüncülük)-etkileşim