#2181
Anonim
Pasif

Neo-Klasik Kuram : Çevreyle etkileşimi yoktur. Kapalı bir sistemdir. Ancak yönetimde insanın sosyal ve psikolojik faktörlerine önem verilmeye başlandığı bir dönemdir.
Bu dönemde aşağıdaki kuramları inceleyebiliriz.
– İnsan İlişkileri Kuramı
– X ve Y Kuramı

* İnsan İlişkileri Kuramı (Elton John Mayo) : Klasik dönemdeki gibi amaç verimliliği arttırmaktı ama yapılan Hawthorne Deneyleri sonucunda insan ilişkileri okulu ortaya çıkmıştır.
İnsan ilişkileri yaklaşımı’nın varsayımları;
– sosyoloji
– psikoloji
– sosyal psikolojidir.

* X ve Y Kuramı (Douglas McGregor) :
X, klasik dönemin yönetim anlayışını ve klasik dönemin insana bakış açısı
Y, neo-klasik dönemin yönetim anlayışını ve bu dönemin insana bakış açısını temsil etmektedir.

X Teorisinin İNSANA Dair Varsayımları:
– İnsan, tembel bir varlıktır, çalışmayı sevmez.
– İş yerinde sorumluluk almaktan kaçar.
– İnsanı çalıştırmak için zorlamak gerekir.

X Teorisinin YÖNETİCİYE Dair Varsayımları:
– Otoriterdir.
– Sadece iş ile ilgilidir.
– İnsanların yaratıcı güçleri olduğu fikrini kabul etmez.

Y Teorisinin İNSANA Dair Varsayımları:
– Çalışan için çalışma, dinlenmek kadar doğal kabul edilir.
– Çalışana çalışmak için gerekli ortam sağlanırsa çalışmak onun için zevkli bir durum haline gelir.
– Çalışan iş yerinde sadece merak ettiği için öğrenmek ister.
– Çalışan kendi kendisini kontrol edebilir.
– Çalışan örgütte yaratıcıdır ve kendisine fırsat verilmesini bekler.

Y Teorisinin YÖNETİCİYE Dair Varsayımları:
– İnsancıl davranış gösterir.
– Çalışanları yetiştirir ve motive eder.
– Katılımcı ve demokrattır.