#2187
Songül Tutal
Katılımcı

* Neo-klasik dönemde de örgütler klasik dönemde olduğu gibi kapalı birer sitem olarak düşünülmüştür( Dış çevre ile ilişkisi ele alınmamıştır) ve yine kar etme amacıyla başlamıştır.(amaç verimliliği artırmaktır.)
* Klasik dönemden farkı: klasik dönemde insan duygularından hiç bahsedilmezken insan insan ilişkileri okulu insanın sosyal ve psikolojik faktörlerinin de yönetimde ve üretimde özellikle verimlilikte etkili olabileceği yapılan deneyler sonucunda fark ediliyor.
* Yönetimde insanın sosyal ve psikolojik faktörlerinin de etkili olabileceğinin düşünüldüğü dönemdir.
* HAWTHORNE ETKİSİ= Deneyi yapılan deney yapandan etkilenir.
Hawthorne deneyleri sonucunda sadece teknik faktörler değil aynı zamanda insani faktörlerinde verimliliğe etki ettiği anlaşılmıştır.
* Western Elektrik Şirketi ile yapılmıştır. toplamda 6 deney yapılmış.
-Işıklandırma, mola süresi, maaş miktarı gibi deneylerde öngörülen gerçekleşmemiş.
-Mülakat sırasında aldıkları cevap bağlamında ilgi görmenin çalışanlar üzerindeki etkisi fark edilmiştir. sosyal ve psikolojik faktörlere önem verilmesi gerektiği anlaşılmıştır ve insan ilişkileri okulu ortaya çıkmıştır.
X(klasik dönem) ve Y(neo-klasik dönem) KURAMI
> X Teorisinin insana dair varsayımları; insanı çalışması üzerine zorlamak, kontrol etmek, denetlemek gerekir şeklindedir. Hiyerarşi vardır. Yöneticiler yazılana uyar ve insana değişimden hoşlanmayan bir yapı olarak bakar.
> Y Teorisinin insana dair varsayımları; insanın tembel olmadığı, gerekli ortamın sağlanması durumunda çalışmanın zevkli olduğunu düşünen, kendini örgüte ait hisseden insanların olduğu şeklindedir. yöneticiler örgüt ve çalışanlar arasındaki dengeyi kurar.