#2189
Songül Tutal
Katılımcı

İDEAL TİP = BÜROKRASİ
Max Weber bürokrasinin kurucusudur.
1900’lerden günümüze etkileri devam eden kamu yönetimine yol vermiş bir yaklaşımdır.
Weber yönetimleri/ yöneticileri inceliyor ve 3 tip otoritenin olduğunu fark ve insanların diğer insanları bu 3 tip otorite ile yönettiğini fark ediyor.
Weber’e göre 3 tip otorite:
1- Geleneksel Otorite: İnsanın doğduğu aileden aldığı ve doğuştan gelen otorite tipidir. Şimdiye kadar dünyada en çok görülen otorite tipidir. ÖR: krallıklar, monarşi…
2- Karizmatik Otorite: Genelde kaos, karışıklık, kriz anlarında ortaya çıkan ve kişinin bireysel yetenek, kişilik, eğitim gibi özelliklerinden kaynaklanan otorite tipidir. ÖR:Mustafa Kemal Atatürk, Adolf Hitler…
3- Yasal-Ussal Otorite: Bireye yöneticilik yasalar, yönetmelikler, hukuki yollar ile veriliyor. Kişi otoritesini kanunlardan alıyor. ÖR: Bakanlar, Cumhurbaşkanları…
*** WEBER BÜROKRASİYİ YASAL-USSAL OTORİTENİN ÜZERİNE KURMUŞTUR.