#2193
Beyza Yağmur mantır
Katılımcı

MODERN KURAMLAR
Bu dönemde örgütler açık sistem olarak görülmüş çevrenin örgütü örgütün çevreyi etkilediği ortaya çıkmıştır
Bu dönemde 1 yaklaşım 1 kuram vardır
SİSTEM YAKLAŞIMI yaklaşım denmesinin nedeni soyut bir yaklaşımı var deney gözlem yapmaz örgüte sadece bakış açısı kazandırmıştır
DURUMSALLIK KURAMI bilimseldir deney ve gözlem vardır daha detaylı ilkeler ortaya koyar test edilebilen

Klasikler örgütleri biçimsel olarak neoklasikler ise doğal olarak incelemiştir modern ise örgütleri Bir bütün olarak incelemiştir her örgüt bir sistem her sisteminde alt dalı vardır
SİSTEM YAKLAŞIMI
Berthalan biyologtur biyolojiden yola çıkarak
örgütlenmiş ve bölünmez bir bütündür sistemler birbiriyle bağlantılı ortaya koymuştur bundan yola çıkarak sosyal bilimler sosyal çevre de birbirinden etkilenir alt sistem üst sistemde birbiriyle bağlantılı anlayışını kat ve kan ortaya koydu
Sistemi oluşturan 3 ana nokta vardır
Parçalar mutlaka ilişkili olacak
Çalışırken bir bütün
Parçalar uyumlu olacak
Bunlar olmadığı taktirde sistem bozulur

GİRDİ üretim için girdi ham maddedir
(insan için bilgi vb)
Çıktı kalitesi için girdinin son kalitesi önemlidir
SÜREÇ girdinin sisteme girdikten sonraki dönüşüm yoğurulma aşaması süreç doğru çalışmazsa örgütsel bozukluk olur
ÇIKTI işletmenin hayatını varlığını devam ettiren ana notktadır
Kötü çıktı verilse geri bildirim kötü üretim malı alınmaz sistem bozulur
Çıktı pozitif olursa üretim devam eder fakat negatif olursa beğenilmezse üretim aksar veya son bulur
AÇIK VE KAPALI SİSTEMLER dışarıdan etkileşimi olan çevreyle ilişkisi iyi olan ve alt üstle ilişkisi olan sisteme açık sistem denir
Etkileşimi olmayan ise kapalı sistem
DOĞAL VE YAPAY SİSTEM
Doğal sistem büyüklüğü amacı yapsısı insan tarafından tasarlanan fakat yan sistem
Yapay ise insanlar tarafından yapılan
SİSTEMİN SINIRLARI sistemin nerde başlayıp nerde bittiğini gösterir örgütte sınırları belirlemek oldukça zordur
BAŞLICA SÜREÇLER
BİLGİ HABER BİLGİ İŞLEME KARAR VERME İLGİLİ DEĞER YARGILARI AÇIKLIK GESTALT

DURUMSALLIK KURAMI (KOŞUL BAĞIMLILIK)
bilimseldir deney gözlem vardır ilk çalışmalar 1950 de başlar 1960 da ilk sonuçlar gelir 1970te çok popüler olup modern dönemde anılır
NOT! TARİHLER KESİN DEĞİLDİR ÇALIŞMALAR SADECE O TARİHTE YOĞUN OLDUĞU İÇİN BU TARİHLER SÖYLENMİŞTİR
ilk çalışmalar küçük gruplardaki karar verme davranışı liderlerlik üzerine
BAŞLICA ÇALIŞMALAR
FRED EMERY VE ERİC TRİST KÖMÜR MADENİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU SOSYO-TEKNİK KURAM
TOM BURNS VE GM STALKER İNGİLİZ İSKOÇ FİRMASI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU MEKANİK VE ORGANİK YÖNETİM SİSTEMLERİ
MEKANİK YÖNETİM SİSTEMİ
(alt üst ilişkisi)dikey yapıda daha merkezi hiyerarşik tek bir yönetim değişmeyen
Örneğin un fabrikası şeker fabrikası mekanik yapıdadır
ORGANİK YÖNETİM SİSTEMİ
dikey değil yatay esnek örgüt yapısı rahat değiken kendini yenileyen
JOAN WOODWORD ÖRGÜT YAPISI TEKNOLOJİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ

DURUMSALLIK KURAMINI AYIRAN İKİ NOKTA
Gerçek hayatta olanları anlamaya yönelik çalışmalar pratiğe dayalı deneysel bilimsel amprik verilerden yararlanır

DURUMSALLIK KURAMI
Her zaman her yerde geçerli örgüt yapısı ve yönetimi yoktur iyi örgüt yapısı ve yönetimi koşullara bağlıdır
DEĞİŞKENLER durumsallık kuramının değişkenleri
BAĞIMLI DEĞİŞKEN örgüt yapısı
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN iç dış koşullar faktörler çevre
Bağımsız değişken değişirse hepsini etkiler

İÇ KOŞULLAR
1 TEKNOLOJİ
WOODWORD ARAŞTIRMASI
JAFFE
J.D THOMPSON
2 BÜYÜKLÜK Bir örgüt ne kadar
büyükse-küçükse yönetim ona göre şekillenir
3 İŞ(RUTİN İŞ RUTİN OLMAYAN İŞ)
4 PERSONELİN NİTELİĞİ
5 ÖRGÜTÜN AMAÇLARI