#2194
Anonim
Pasif

MODERN DÖNEM
Sistem yaklaşımının ardından durumsallık kurumuna bakacak olursak,

DURUMSALLIK KURAMI ( Koşul Bağlılık Kuramı ):
Bu alandaki ilk çalışmalar 1950’lerde başlar. Bu çalışmalar küçük gruplardaki karar verme ve liderlik üzerine yapılan bir takım çalışmalardır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır;
1- İngiliz ve İskoç firmaları üzerinde yapılan çalışmalardan ortaya çıkan ” mekanik ve organik yönetim sistemleri”. bu çalışma Tom Burns ve G. M. STALKER tarafından yapılmıştır.
2- İngiltere’de kömür madenlerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konan ” sosyo-teknik kuram”. Bu çalışmayı Fred Emery ve Eric Trist yürütmüştür.
3- Örgüt yapısı ile teknoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmadır. Bu çalışma 100’ün üzerindeki firma üzerinde yapılmıştır ve Joan Woodward tarafından yürütülmüştür.

– Mekanik Yönetim Sistemi:
* Merkezi yapıdadır. Hiyerarşik bir yönetim düzeni vardır.
* Değişime organik yönetim sistemi kadar açık değildir.
* Bu sistemde rutin işler mevcuttu.

– Organik Yönetim Sistemi :
* Hiyerarşik değil demokratiktir. Dikey değil yatay ilerleyen bir düzen vardır.
* Değişime daha çabuk ayak uydurabilirler. Esnek bir yapıdadır.
* Bu sistemde rutin olmayan işler mevcuttur.
* Personeli çok bilgili, tecrübeli, uzmandır.

Durumsallık kuramını ayıran iki nokta vardır. Bunlardan bir tanesi gerçek hayatta olan bir durumu anlamaya yönelik çalışmalara dayanmış olmasıdır. Diğeri ise ampirik (deneysel) bir incelemeye tabi tutmasıdır.
Durumsallık kuramında;
– Bağımlı Değişken : Örgüt yapısı, yönetim yapısı
– Bağımsız Değişken : İç ve dış koşullar, faktörler, çevredir.

İç Koşullar :
1. Teknoloji = örgütün teknolojik gelişmelere ayak uydurup uyduramaması
2. Büyüklük = örgüt yapısının büyüklüğü veya küçüklüğünün etkileri
3. İş (rutin iş, rutin olmayan iş)
4. Personelin niteliği
5. Örgütün amaçları

Dış Koşullar :
– Çevre = çevrenin belirsiz olup olmayışı