#2196
Yasemin Ünver
Katılımcı

Yönetim tarihi 4 temel dönemde incelenir;
*Klasik dönem
*Neoklasik dönem
*Modern dönem
*Post-modern dönem
* Klasik dönemde insanı robot gibi görüyorlardı.İlk olarak İngiltere de ortaya çıkmıştır.Sanayii devrimi ile başlamıştır.Buharlı makine icat edilmiştir.Kapalı sistem ön plandadır.Kuramcıları Max Weber ve Taylor dır.
*Neoklasik dönem de; insan ilişkileri yaklaşımlarının varsayımları psikoloji ve sosyoloji olarak ele alınır.
*Modern dönem; örgütler açık sistem ile ortaya çıkmıştır.iki şekilde ele alınır:
1.sistem yaklaşımı;Her sistem birbiriyle bağlantıli olduğu için etkileşim içinde olurlar.Doğal sistemler ve yapay sistemler olarak ikiye ayrılır.Doğal sistemlere güneş sistemini, yapay sistemlere de bilgisayarı örnek verebiliriz.
Scott’a göre sistem;
*Rasyonel sistem
*Doğal (çevre) sistem
*Açık sistem olarak ele alınır.
Sistem Kavramı ve Özellikleri
Girdi, çıktı ve süreç olarak ele alınır.
*Girdi;Her sistemin bir girdisi vardır.Girdi hammaddedir.(insan gücü,mal, hizmet,)
*Çıktı;İşletmenin hayatını devam ettirmesi için önemlidir.(ürün, bilgi, kâr-zarar)
*Süreç ; Bir hedefe ulaşmak yapılan bir dizi eylemin bütünüdür.Örneğin; fırın işletmeciliğinde kek yapmak bir süreçtir.