#2198
Miray Nur Güven
Katılımcı

DAURUMSALLIK KURAMI
Bu alanda ilk çalışmalara 50’lerde başlayıp 60’larda ilk sonuçlar getirdi.
1970’lerden çok popüler olup modern dönemde birlikte anılır.İlk çalışmalar ise küçük gruplardaki karar verme davranışı ve liderlik üzerine yapılan çalışmalardır.
SOSYO-TEKNİK KURAM
Fred E. ve Eric T. ingilterede millileştiren kömür madenlerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulmuştur.
Mekanik ve Organik yönetim sistemi:Tom B. ve G.M. Stalker tarafından ingiliz ve iskoç imalat firmaları üzerinde yapılan çalışmalardan sonra ortaya çıkmıştır.
not:personel sayısına bakılarak yani personel sayısı fazla ise mekanike girer.
iyi örgüt yapısı ve yönetimi koşullara bağlıdır.
değişkenler:durumsallık kuramı değişkenleri
bağımlı değişken:örgüt yapısı
bağımsız değişken:iç ve dış koşullar,faktörler,çevre
!bağımsız değişken etkilenirse bağımlı değişkende etkilenir.
iç koşullar:teknoloji,büyüklük,iş,personel niteliği,örgütün amaçları