#2202
melisa yağcı
Katılımcı

DURUMSALLIK KURAMI
1970 yıllarında yoğunluk kazanmıştır koşul bağımlılık kuramı da denilir. Her zaman geçerli en iyi örgüt yapısı yönetimi yoktur. Bu koşullara bağlıdır örgütün durumu incelenir ve uygun olan yönetim biçimi tercih edilir.
Durumsallık kuramını ayıran iki nokta vardır:
Gerçek hayatta olanı anlamaya çalışması
Örgütün iç ve dış unsurlarının birbiriyle etkileşim içinde olması ampirik (deneysel) olarak incelenmesidir.

Değişken: durumsallık kuramının değişkenleri
Bağımlı değişken: örgüt yapısıdır.
Bağımsız değişken: iç ve dış koşullar, faktörler ve çevreden oluşur.
iç koşullar-> teknoloji, büyüklük, iş, personelin niteliği örgütün amaçlarıdır
dış koşullar->çevredeki belirsizlik, değişkenler örgütü etkiler.
Mekanik yönetim
üst düzey yöneticilerin çalışanları yönlendirmesidir hiyerarşik bir düzen hakimdir
Çalışanların bilgili olmasına gerek yoktur. un fabrikası gibi
Organik yönetim
Demokratik bir düzen vardır
Çalışanların bilgi birikimi vardır
Merkezi değildir. Kütüphane gibi