#2208
Seda Demirkan
Katılımcı

YÖNETİM: Önceden belirlenmiş amaçları yerine getirmek için insanların bir araya gelip örgütlenmesi ve amaçlarını harekete geçirme süreçleri. Yönetimin olabilmesi için en az iki kişiye ihtiyaç vardır.
Yönetim Tarihi 4 dönemde incelenir;
1-Klasik Dönem
2- Neo-klasik Dönem
3- Modern Dönem
4- Post-modern Dönem
1-Klasik Dönem : Buharlı makinenin icadı ve Sanayi Devriminin gerçekleşmesi sonucu fabrikalarda insan gücünü yanında makine gücünden de yararlanılması klasik dönemin ortaya çıkmasındaki en etkili nedendir.
Klasik Dönem kendi içinde üç ayrı yönetime ayrılır:
– Bilimsel Yönetim (F.W.Taylor)
Çalışma bilimsel yöntemlerle olmalıdır. Çalışanlar bilimsel yönetim ilkelerine göre eğitilmeli ve işe alınacak yeni eleman bilimsel yönetim ilkelerine göre seçilip alanlarında uzmanlaştırılmalı. Temel amaç verimliliği arttırmak ve daha verimli çalışmaktır. Verimliliği arttırmak için; iş bölümü yapılmalı ve ekstra çalışılan zamanlarda ekstra ücretler verilmelidir.
– Yönetsel Kuram (Henri Fayol)
Yöneticilik hizmetinin uzmanlık gerektirdiğini vurgulamıştır. Yönetici iyi olursa verimlilik de artar. Fayol’a göre başarılı bir işletme için 6 eylemin yerine getirilmesi gerekir. Bunlar;
1.Teknik
2.Ticari
3.Mali
4.Güvenlik
5.Muhasebe
6.Yönetim
Yönetim süreçleri ise ;
1.Planlama 2.Örgütleme 3.Emretme
4.Koordinasyon etmek 5.Kontrol
– Bürokratik Yönetim (Max Weber)
Üç otorite tipi vardır:
-Geleneksel Otorite
-Karizmatik Otorite
-Yasal Otorite(bürokrasiyi bu otorite üzerine kurmuştur.)