#2209
Seda Demirkan
Katılımcı

Durumsallık Kuramı (Koşul-Bağımlılık Kuramı)
Modern dönemde ortaya çıkmıştır. Bilimseldir, deney ve gözlem vardır. Her yerde geçerli bir örgüt yapısı ve yönetimi yoktur. İyi-kötü yapısı ve yönetimi koşullara bağlıdır. Örgütün içinde bulunduğu durumu inceler ve uygun olan örgüt ve yönetim biçimini tercih eder. Küçük gruplarda karar verme davranışı ve liderlik üzerine yapılan çalışmalardır.
BAŞLICA ÇALIŞMALAR:
1) Fred Emery ve Eric Trist İngiltere’de millileştirilen kömür madenlerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulan sosyo-teknik kuram.
2)Tom Burns ve G.M.Stalker tarafından İngiliz ve İskoç İmalat firmaları üzerinde yapılan çalışmadan sonra ortaya çıkan mekanik ve organik yönetim sistemleri.
3)Joan Woodward tarafından yüzün üzerindeki firma üzerinde yapılan örgüt yapısı ile teknoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma.
Çalışmaların amacı; bu firmalarda nasıl bir işleyişin olduğu, çalışanların nasıl çalıştığı, çalışanlar ile örgüt yapısı arasındaki ilişkinin ne olduğunu sorgulamaktır.
Mekanik Yönetim Sistemi:
Hiyerarşik bir yönetim düzeni vardır. Merkezi yapıdadır.
Değişme organik yönetim sistemi kadar açık değildir.
Organik Yönetim Sistemi :
Demokratiktir. Yatay ilerleyen bir düzen vardır. Değişime daha çabuk ayak uydurabilirler. Esnek bir yapıdadır. Personeli çok bilgili, tecrübeli, uzmandır.
Durumsallık kuramını ayıran iki nokta vardır. Bunlardan birisi, gerçek hayatta olan bir durumu anlamaya yönelik çalışmalara dayanmış olmasıdır. Diğeri ise deneysel bir incelemeye tabi tutmasıdır.
Durumsallık kuramında;
Bağımlı Değişken : Örgüt yapısı, yönetim yapısı
Bağımsız Değişken : İç ve dış koşullar, faktörler, çevredir.
İç Koşullar :
1. Teknoloji -Örgütün teknolojik gelişmelere ayak uydurup uyduramaması
2. Büyüklük – Örgüt yapısının büyüklüğü veya küçüklüğünün etkileri
3. İş (rutin iş, rutin olmayan iş)
4.Örgütün Amaçları
5. Personelin niteliği
Dış Koşullar:
Çevre
Çevredeki belirsizlik
Değişkenler