#2215
Yasemin Ünver
Katılımcı

Modern kuram da örgütler açık sistem ile iki şekilde ortaya çıkmıştır.
*Sistem yaklaşımı: her sistem birbiriyle bağlantıli olduğu için etkileşim içinde olurlar.
*Durumsallık (koşulganlık) kuramı : liderlik üzerine çalışmalar başlamıştır.İngiltere de millileştirilen kömür ocaklarında yapılan çalışmalar sonucunda sosyo-teknik bur kuramdır.Durumsallık kuramını ayıran iki özellik vardır;
Birincisi gerçek hayatta olanı anlamaya yönelik çalışmalar,
İkincisi de örgütün iç ve dış unsurlarının sayısal verilere dayanıyor olması.
Durumsallık kuramında en iyi örgüt yapısı ve yönetimi yoktur.iyi örgüt yapısı ve yönetimi koşullara bağlıdır.
Örgütün Amaçları mekanik ve organik örgüt olarak iki şekilde ele alınır.
Mekanik örgüt; merkezî yapıda hiyerarşik otoriter bir yönetim anlayışı vardır.
Organik örgüt; merkezi yapısında demokratik değişime açık esnek bir yönetim anlayışı vardır.Bu örgütlere örnek verecek olursak
*Dış koşullar değişkense organik örgüt
*Personeli çok bilgili ise organik örgüt
*Yönetim de uygulanan kurallar sabitse mekanik örgüt
*Çalışanın fikri ele alınmadan yapılan bir işse mekanik örgüte örnek verilebilir.