#2327
ahsen kar
Katılımcı

TOPLUMSAL YAŞAM: toplumda var olan yasaları ve ahlak kurallarını benimsemek ve bunu toplum hayatımızı uygulamaktır.

TOPLUMSAL DÜZEN: Toplumsal düzen, bir toplumda o toplumla ilgili olarak getirilmiş kurallara uygun düşen yapıya verilen isimdir. Toplum yaşamının düzen içinde devam edebilmesi, insanların gerek birbirleriyle ve gerekse toplumla olan ilişkilerinde uyacakları bir takım kuralların varlığına bağlıdır.
Toplumsal yaşamla toplumsal düzen birbirleriyle iç içe ilişkiler içindedir. toplumsal yaşamın sağlıklı olabilmesi bozulmaması için toplumun o toplumda olan kurallara uyması bunun sonucunda da düzene uyması demektir.

BÜROKRASİ: Bürokratik yapının gelişmesinde batı da
1. yapılan işlerin hacim bakımından büyümesi
2. devletin gelişmesi ve ulus devlet
3. kapitalist sistem
4. ideolojik ve siyasal nedenler
5. özel idari sorunlar ve ihtiyaçlar
6. sanayi ve kentleşme
7.demokrasi ve eşitlik düşüncesi
8. ülkelerin kendilerine ait sosyal şartları

=Türkiye de ve osmanlı da bürokrasinin gelişimi ise osmanlı toplumunda devlet adamlarının ve padişahın bulunduğu yerlerde hizmet verenler görünürdü. memur sınıfı dörde ayrılırdı(ilmiye, kalemiye, mulkiye, seyfiyedir)
İLMİYE: eğitim alanında çalışanlar.
MULKİYE: Üst düzey yöneticiler
SEYFİYE: Askeri personel
KALEMİYE: Yazı işleridir.

WAS WEBER A GÖRE 3 TİP OTERİTE VARDIR.
YASAL OTORİTE:
_akılcı ilkeler
_kanun üstünlüğü
_liderler ve bürokratlar halkın hizmetkarıdır.

KARİZMATİK OTORİTE:
_Meşruluğunu lider kişinin özelliklerinden,kutsallığından, kahramanlık gücünden alır.
_lidere olan bağlılık.
GELENEKSEL OTORİTE:
_kaynağı geleneklerdir.
_efendi, efendilere itaat olarak iki grup vardır.