#1467
sevgi yiğit
Katılımcı

klasik dönem içinde yer alan bilimsel yönetimin kurucusu F.W.Taylor’dur. Taylor bir mühendistir.o dönemde mühendis olması yönetim anlayışının analtik alt yapıya dayandığından önemli bir avantajdır. Taylor’un yönetim alanında yazılmış en önemli eserlerinden biri “bilimsel yönetim ilkeleri”dir. taylor bu kitabında verimlilik konusu üzerinde durur.
Taylor, çalışanların çok enerji harcayarak uzun süreli yapılan işleri ;verimli bir şekilde daha az enerji harcayarak kısa sürede elde etmeyi amaçlar.Bir diğer amacı ise; sistematik yönetimin önemini göstermektir.Taylor yönetim anlayışında çalışanın ve iş verenin refahını sağlamayı hedefler.