#1469
Nurcan Özen
Katılımcı

Yönetsel kuram, yönetimin ilkelerini sistematik olarak ortaya koyan bir kuramdır. Bu kuramda üretime odaklanılmaz, yönetim sürecine ve yöneticiye odaklanır.Burada en büyük amaç israfın önlenmesi ve verimliliktir.Bu kuramın savunucusu Henri J. Fayol’dur .Kendisi mühendistir ve uzun yıllar da yöneticilik yapmıştır .Fayol burada yönetim sürecine odaklanır. Fayol’a göre yönetim “kumanda etme,örgütleme,uzağı görme,eşgüdümleme, ve denetim fonksiyonlarından meydana gelen süreçtir “. Ona göre yönetim ilke ve kuramlarının geliştirilmemiş olması ,yöneticilik eğitiminin yapılmamasına neden olmaktaydı. Bu sebeple Fayol, sistematik bir yönetici eğitimi eksikliğine vurgu yapmıştır. Fayol örgüt yönetiminin rasyonel şekilde nasıl olması gerektiğini araştırır. Bu çalışmalar sonucunda da her işletmede bulunması gereken işlemleri tespit eder .Bunlar; Teknik işler, ticari işler,mali işler, güvenlik işleri, muhasebe işleri, yönetim işleridir. Sonuç olarak Fayol yaptığı çalışmalarda yönetimi rasyonelleştirir ve bir yönetim kuramı geliştirir.