#1470
Nurcan Özen
Katılımcı

Bilimsel yönetim F.W.Taylor tarafından geliştirilmiştir. Bu yönetim anlayışı örgüt ve yönetimin incelenmesinde ilk kez kullanılan bir yöntemdir. Bu yönetim anlayışı çalışanlara ve üretime odaklanır. Üretim bandı ilk defa bilimsel yönetim anlayışında ortaya çıkmaktadır. Burada kullanılan üretim tekniği “fordist üretim tekniği ” , yani seri üretimdir. Bilimsel yöntemde ” parça başı ücret ” tekniği uygulanır ve para motivasyon aracı olarak görülür. Bu bilimsel yöntem anlayışında Taylor ;örgüt ve yönetim bilgisini ilk kez bilimsel yöntem kullanarak üretmeye çalışmıştır. Bu yöntemde Taylor ,üretime ve verimliliğe odaklanmıştır. Gerçekleştirdiği çalışmalarına ise çeşitli işletmelerde gözlem yaparak devam eder. Bu gözlem sonucunda da işletmelerdeki israfın sebebinin verimsizlik olduğunu ortaya çıkarır . Taylor bir iş tamamlanırken, orada meydana getirilen hareketlerin bazılarının gereksiz olduğunu düşünür ve bunları ayıklar . Bunların dışındaki gerekli hareketlerin en iyi şekilde yapılması için “hareket etütlerini” ortaya koyar . Taylor’un bir de “zaman etütleri” vardır. Bu ifade ise bir işin kısa sürede ne kadar yüksek verimlilikle meydana getirilebileceğinin ifadesidir .