#1475
Kader Fırat
Katılımcı

Bu yaklaşımın kurucusu Frederick Taylor’dur. Burada, işten yeterli verim alınabilmesi için birtakım yöntemler geliştirilir. İş için harcanan zamanın tamamen üretim kaynaklı olması gerektiği vurgulanıyor. Bir işi ayrı ayrı bölümlere ayırıp, çalışanların her birinin belli bir bölümde uzmanlaşması, herkesin çalıştığı alandan sorumlu olması hedeflenir. Bunlar belirlenen bilimsel ilkeler doğrultusunda yapılır. İşçiyi işe teşvik etmek gerektiği belirtiliyor. Yönetici en üst düzey yetkilidir. Ast-üst(hiyerarşi)ilişkisi vardır. Taylor’un bu yönetimle ilgili kitabı; gelişigüzel yöntemler yerine bilimsel yöntemlerin uygulanması gerektiğini söyler. Burada çalışana odaklanılır. Bana göre bu kuramın kötü yanı şudur: ” Bir iş en iyi nasıl yapılır?”düşüncesiyle çalışılır ve bu amaç doğrultusunda çalışana yapabileceğinden daha fazla yük verilir. Çünkü üretim çok iyi işlesin diye çalışanlar birçok şeyden mahrum ediliyor.