#1502
Hilal DEĞİRMENCİ
Katılımcı

Çalışma ilk olarak Fayol tarafından yapılmıştır. Fayol ideal yöneticilerde bulunması gereken en önemli niteliğin yönetsel yetenek olduğunu belirtmiştir.Fayol’un amacı Taylor ile aynıdır verimi arttırmak ve rasyonel bir örgüt tasarlamaktır.Kuramda analitik düşünce ve rasyonellik ön plandadır. İşçi değil daha çok yönetici ele alınır.