#1537
Nursel Gündüz
Katılımcı

Weberyen bürokrasi sayesinde kişilere bağlı yönetim anlayışının kurumlar üzerindeki istikrarsızlığın son bulması için ortaya atılmıştır . Weber bürokratik yaklaşımla rasyonelliği hedeflemiş verimsizliğe odaklanarak kurumlara büyük oranlarda katkı sağlamıştır.Bürokratik örgüt sayesinde her şeyin bir bütün halinde bir makine gibi işlemesini
sağlamıştır.Otoriteyi üç esasa dayandırmıştır:Yasal otorite,Geleneksel otorite ve Karizmatik otorite olarak nitelendirmiştir. Weber ideal bürokrasinin özelliklerini şöyle sıralamıştır:Yetki ve kurallar,Hiyerarşi,Kurallara ve usullere bağlılık,Teknik uzmanlık,Memuriyet bir meslektir,Yazılı belgeler ,Gayrişahsilik gibi özelliklerle weber bürokrasiyi rasyonel bir yönetim olarak uygulanmasına katkıda bulunmuştur.