#1538
Nurcan Özen
Katılımcı

Bürokrasi; rasyonelliği , masaların ya da büroların egemenliğini kullanarak örgütlerde etkinliği sağlamayı hedefleyen , rasyonel örgüt kuramlarından sadece biridir .Bu kuram Weberyan Bürokratik Model ya da Weberyan Bürokrasi kuramı gibi isimlerle de anılmaktadır. Bu kuram Max Weber tarafından geliştirilmiştir. Bu kuramda Max Weber bürokratik örgütlerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin tespitini yapmıştır. Bu bakımdan Weber bürokrasi terimini ilmi şekilde ilk defa tahlil eden ve bu terimi tarafsız bir şekilde ortaya koyan kişidir. Ayrıca Weber Modern bürokrasinin ilk sistematik çalışmasını yapan kişidir. “Ekonomi ve Cemiyet ” adlı bir eseri vardır. Weber e gore üç otorite tipi vardır. Bunlar ; karizmatik otorite , geleneksel otorite ve yasal- ussal otoritedir .