#1564
Nurcan Özen
Katılımcı

Örgütleri davranışçı bakış açısıyla açıklamaya çalışan kuram , Neo-klasik örgüt Kuramıdır. Bu kuramında başlangıçta amacı verimlilik olsa da daha sonra bu kuramcılar “psikolojik ve sosyal faktörler ” olan üretim davranışını belirleyen bazı unsurları tespit etmişlerdir. Bu kuramdan hareketle ABD’de bulunan bir fabrikada ayrıntılı deneyler yapılmıştır. Hawthorne ismini alan deneyler 6 gruptan oluşmaktadır ve 8 yıl sürmüştür. Ilk deneyi Charles Snow yürütmüştür. Kalan 5 deneyi ise Elton Mayo devam ettirmiştir. Bu deneyler sırasıyla: Işıklandırma Deneyi, Röle Montaj Odası Deneyi, İkinci Röle Montaj Odası Deneyi, Mika Yarma Test Odası Deneyi, Mülâkat Programı Deneyi, Seri Bağlama Odası Deneyleri .