#1571
sevgi yiğit
Katılımcı

klasik dönemle amaçları aynıdır[verimlilik].klasik örgüt kuramı daha çok yapısal bir bakış açısına sahipken,neoklasik örgüt kuramı davranışcı bir bakış açısına sahiptir.
bu dönem içinde yer alan hawthorne deneyleri 6 grup şeklinde yapılmıştır.bu deneyeler bir fabrikada(westerne elektrik firması)yapılmıştır.bu 6 grup deneyi şu şekildedir:
1.ışıklandırma deneyleri:daha çok teknik faktörlere odaklanır.iş yerindeki ışıklandırma ile işçilerin verimliliği arasındaki ilişkiyi ölçerler.çeşitli zamanlarda ışıklar artırılıp azaltılırılır.üretim bir artar bir azalır.işçiler önünde ampul[aynı] değişimi yapılır.bu değişime olumlu tepki vermişlerdir.araştırmacılar deneylerden net bir sonuç çıkaramamışlardır.deneylerin sonucunda ışıklandırma ile üretim düzeyleri arasında bir ilişki olmadığı kanısına varmışlardır.araştırma yöneticisi olan C.Snow ayrılır.yerine elton mayo gelir.
2.röle montaj odası deneyi:2,5 yıl sürmüştür.113 bayan işçinin çalıştığı röle bölümünde ,telefon cihazının parçası olan ve 35 parçadan oluşan ,el ile monte edilen röle montajı yapılmaktadır.deneyin amacı dinlenme ,mola sayısı ve süresi ile günlük çalışma süresinin uzunluğunun verimlilik üzerindeki etkisi bulunmak istenir.işçilere deney yapılacağına dair bilgilendirilme yapılır[hata].toplam 13 periyotta farklı farklı düzenlemelerle deneyler yapılır.bunların sonucunda mola sayısı, süresi ve çalışma süresinin uzunluğu gibi faktörlerden çok,başka faktörlerin etkisi olduğu kanısına varılmıştır.
3.ikinci röle montaj odası deneyi:ilk olarak ücretlerde oynama yapılmış,daha sonra bağımsız şekilde sürelerde oynama yapılmıştır.her iki durumda da bir kişi hariç üretim artmıştır.bu işçilerde ilk deneye katılanlar kadar üretebeleceklerini kanıtlama eğiliminde oldukları ortaya çıkar.
4.mika yarma test deneyi:bu deneyde ücret sabit ,çalışma molaların verilmesinin ve çalışma süresinin kısaltılmasının üretime etkisi incelenmeye çalışılmıştır.buhran dönemine denk gelindiğinden dolayı sonuçlar net olamamıştır.
5.mülakat programı:işçiler çalışırken ne yaptıkları, ne düşündükleri..vb araştırmaya başlanır.sonucunda işçilerin kabul görme ,uyum sağlama gibi sosyal beceriler;çalışanların üretim davranışları üzerinde belirleyici rol oynadığı anlaşılır.
6.seri bağlama gözlem odası deneyi:araştırmacılar deney ortamında oldukça canlı ve üretimi etkileyen bir beşeri ilişkiler dünyası olduğunu tespit etmişlerdir.bunlar:
klikler,normlar ve yeni kurallardır.Bu deneyler sonucunda insan sadece maddi unsurlarla güdülenmediği ve motive olamadığı anlaşılır.ve bir o kadarda sosyal faktörlerin önemi anlaşılmıştır.daha öneceden örgütün tanımı,en az iki kişiden oluşan ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmeleri iken,kısımları arasında karşılıklı bağımlılık bulunan sosyal bir sistem olarak değiştirilmiştir.