#2200
Mehtap Doğan
Katılımcı

Durumsallık Kuramı (koşul-bagımlılık kuramı)Modern dönemde ortaya çıkmış iki yaklaşımdan biridir.Bu alanda çalışmalar 1950’lerde başlar 1969’larda ilk sonuçlar gelir.1970’lerde çok popüler olup Modern dönemle birlikte anılır.Küçük gruplarda karar verme davranışı ve liderlik üzerine yapılan örgütlerin çevreyle,teknolojiyle,büyüklükle vb.çalısmalar yapar.Başlıca çalışmalar ise:1)Tavistock Enstitüsünden Fred Emery ve Eric Trist İngiltere’de millileştirilen kömür madenlerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulan sosyo-teknik kuram.2)Tom Burna ve G.M.Stalker tarafından İngiliz ve İskoç İmalat firmaları üzerinde yapılan çalışmadan sonra ortaya çıkan mekanik ve organik yönetim sistemleri.3)Joan Woodward tarafından 100ün üzerindeki firma üzerinde yapılan örgüt yapısı ile teknoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma başlıca çalışmalardır.Bu çalışmaların amacı bu firmalarda nasıl bir işleyişin olduğu,çalışanların nasıl çalıştığı,çalışanlar arasındaki ilişkinin nasıl olduğu,çalışanlar ile örgüt yapısı arasındaki ilişkinin ne olduğunu sorgulamak tır.Durumsallık Kuramını ayıran iki nokta :1.gercek hayatta olanı anlamaya yönelik çalışmalara dayanması 2.örgütün iç ve dış unsurlarının aynı anda ve birbirleriyle etkileşim halinde tanımlaması ve ampirik(deneysel) olarak incelemeye tabi tutmasıdır.Durumsallık kuramı her zaman ve her yerde geçerli bir en iyi örgüt yapısı ve yönetimi yoktur;iyi örgüt yapısı ve yönetimi koşullara bağlıdır;içinde bulunduğu durum incelenir ve uygun olan örgüt ve yönetim biçimi tercih edilir.Durumsallık kuramını kuram yapan gerçek hayatta olanı anlamaya yönelik çalışmalara dayanmasıdır ve somut ilkeler elde edilir.Degişkenler:durumsallık kuramının değişkenleri.Bağımlı Değişken: örgüt yapısı.Bagımsız Değişken:iç ve dış koşullar, faktörler, çevre.Bağımsız değişkenler değiştiğinde bağımlı değişken buna bağlı olarak değişir.İc koşullar:teknoloji,büyüklük,iş(rutin iş-rutin olmayan işler),personelin niteliği ,örgütün amaçlarıdır.Dıs koşullar örgütün yönetim yapısını ve yönetimini etkiler.Dış koşullar:çevre,çevredeki belirsizlik,çevredeki değişkenlerdir.Organik Örgüt:değişime daha çabuk ayak uydurabilen,demokratik yönetim olan,esnek bir örgüt yapısı olan ve daha küçük yapılanmalardır.Organik örgüte örnek verecek olursak personeli çok ve entelektüel iş yeri,örgüt içi teknoloji yüksek olan iş yeri verilebilir.Mekanik Örgüt:daha merkezi yapıda,daha hiyerarşik(ast-üst ilişkisi)yönetim, örgüt büyüdükçe sayısı arttıkça mekaniklesmeye doğru kayar,organik kadar açık olmayan örgüt yapısı vardır.Mekanik Örgüt yapısına örnek ise un fabrikası ve personel sayının artması verilebilir.