• Neo-klasik örgüt kuramı kökenleri
    1967 yılında ilk kez William G.Scoot tarafında ortaya atılmıştır. Hawthorne araştırmaları Beşeri Münasebetler Okulu da Neo klasik örgüt ve yönetim kuramını ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Hawthorne araştırmalarının son evrelerinde ilginin beşeri olana kaymasını Sigmund Freud’un davranış bilimleri ve Wilfredo…[Devamını oku]

  • Neoklasik örgüt kuramı
    Neoklasik örgüt kuramı diğer kuranlara binaen davranışçı bir bakış açısına sahip bir kuramdır. Davranış incelemesi yönünü yeni bir bakış açısı getirmiştir. Teknik konulardan beşeri konulara doğru kaymaya başlamıştır. Hawthorne deneyleri;fabrika binalarına teknik malzeme üreten bir işletmedir. Sekiz yıl boyunca altı…[Devamını oku]

  • Alman bilim adamı Max Weber tarafından kurulan bürokratik örgüt kuramı üç otorite tipinden biri olan yasal-ussal yetki tipinden sonra doğmuştur. Yasal-ussal yetki tipi ise yönetimde devamlılığı sağlar. Yetkinin mahiyeti ve sınırları açık bir şekilde belirtilmiştir. Yasal-ussal otorite tipi diğer iki tip otoriteye karşı rasyoneldir. Oysa ki diğe…[Devamını oku]

  • Zehra Bozkurt kayıtlı bir üye oldu 5 ay 4 hafta önce